“Ik heb mijn cito’s beter gemaakt.” Anne-Lieve

Training Begrijpend lezen - Comprehensive Reading

For English scroll down

Begrijpend Lezen is niet alleen maar een onderdeel van de Cito waarop gescoord moet worden. Het is de basis van alle leervakken waarmee scholieren en studenten tijdens hun verdere loopbaan te maken krijgen. Sommige kinderen lezen heel snel, maar slaan niet op waar de tekst over gaat. Anderen hebben een goed geheugen, waardoor ze korte teksten vaak wel goed kunnen verwerken. Op het moment dat lesstof echter hele hoofdstukken met vele pagina’s beslaat, raken ze het overzicht kwijt. En weer anderen hebben überhaupt moeite met lezen in het algemeen.

Tijdens de training Begrijpend Lezen (6 lessen) leert de cursist volgens een simpel stappenplan alle teksten de baas te worden. Je snapt de tekst, ziet deze voor je in een plaatje, kan in je eigen woorden vertellen waar die over gaat en breidt je woordenschat (nog verder) uit.

De lesmethode is door Cindy Cornelissen ontwikkeld op basis van haar ruime ervaring in remedial teaching en wordt door wetenschappelijk onderzoek ondersteund. De training is geschikt voor zowel basisschoolleerlingen (vanaf groep 5) als voor middelbare scholieren. De training kan ook aangepast worden voor Begrijpend Lezen van Engelse teksten.

In groepsverband wordt deze training aangeboden aan maximaal 4 kinderen. De lessen duren dan 1,5 uur per keer.

De eerstvolgende groepstraining start op: datum afhankelijk van verdere versoepeling Corona maatregelen.

Het is ook mogelijk deze training als individuele (online of F2F) cursus te boeken.

 


“I scored better on my cito’s. I liked that a lot.” Anne-Lieve

Comprehensive Reading

Comprehensive Reading is so much more than doing well during the Cito tests, that determine which level of high school your child will be able to attend. It’s the basis for all study subjects that involve mastering large texts, a skill that all students are in need of during the whole of their educational career. Some kids read very fast, but fail to memorize what the text is about. Others have a very good memory, which helps them to process short texts. But as soon as they have to learn large chapters with many pages, they lose the overview. And of course there are also children that have a hard time with reading in general.

During the training Comprehensive Reading (6 lessons of 1,5 hours each) a 6-step plan enables the child to master all texts. You learn how to understand the text, visualize it, retell it in your words and you (further) enlarge your vocabulary.

The course is designed by Cindy Cornelissen, based on her extensive experience as a remedial teacher and supported by scientific research. The training is suitable both for elementary school children (group 5 and higher) as for high school students. It can also be adapted to focus on comprehensive reading of English texts.

As group lessons this training is given to a max. of 4 students per session.

The next group training starts at: date will be set once the Corona measures have been lifted.

It’s also possible to book this training as an individual (online or F2F) course.