“Mijn zoon voelt zich helemaal op zijn gemak bij haar.” Mirella

Over Leerstation Haarlem - About Leerstation Haarlem

For English scroll down

Leerstation Haarlem is een zelfstandige, kleinschalige praktijk voor persoonlijke taalles en bijles. In mijn lesruimte aan het Stationsplein help ik scholieren hun huiswerk (beter) te organiseren en meer inzicht te krijgen in de les- en leerstof. Samen gaan we aan de slag om meer grip te krijgen op het schoolwerk, wat zorgt voor minder stress en betere resultaten. Er kan gekozen worden voor privé bijles of een speciale training ( begrijpend lezen of JaMaRa rekenen ). Tevens bied ik aan anderstalige volwassenen Nederlandse les aan.

Wie ben ik?

Mijn naam is Mariëlle Kleinbussink. Ik kom uit een onderwijsnest. Nadat ik geslaagd was voor mijn VWO examen (met het bijzondere pakket van zowel exacte (β) vakken als ook vier talen en geschiedenis), koos ik echter voor een carrière in toerisme. Ik studeerde summa cum laude af aan de hogeschool voor toerisme (N.H.T.V.) en werkte vele jaren met plezier als manager in de reisbranche. Maar bloed kruipt waar het niet gaan kan. Naast mijn reguliere baan heb ik ook altijd les gegeven. Dat begon al als student-assistent bedrijfseconomie op de N.H.T.V. Daarna heb ik op allerlei manieren taalles gegeven (Portugees aan Nederlanders, Engels aan Brazilianen, Nederlands aan anderstaligen). Tevens beleefde ik veel plezier aan scriptiebegeleiding, zitting in de examencommissie van een toeristische opleiding en het geven van bijles. Ik merkte dat leerlingen zich erg bij mij op hun gemak voelden en dat het me daardoor goed lukte om op een positieve wijze hen uit te dagen tot betere prestaties.

Al een tijdje kriebelde het om hier meer mee te doen. In 2019 kreeg ik de kans om die ideeën ook echt te concretiseren door het starten van Leerstation Haarlem.

Tijdens mijn carrière ben ik zowel regelmatig met taal en teksten bezig geweest, als ook heel veel met (cijfermatige) analyses, Excel en commerciële berekeningen. Als manager vond ik het altijd belangrijk mensen te motiveren en te coachen. Deze brede interesse, gecombineerd met waarschijnlijk toch die onderwijsgenen en een flinke dosis geduld, zorgt er voor dat ik scholieren op veel vlakken goed kan ondersteunen de lesstof beter te begrijpen. Daarnaast ben ik gecertificeerd trainer Begrijpend Lezen en JaMaRa rekencoach .

 


“She is very dedicated to her students.” Mona

About Leerstation Haarlem

Leerstation Haarlem is an independent small school for private Dutch lessons and tutoring. Located in my own space, at Spaarndamseweg 120, I help children and teenagers to gain more understanding of their study materials. Together we work on achieving a better comprehension of the school subjects, resulting in less stress and better results. I offer private tuition or a specialized training for either Comprehensive Reading (begrijpend lezen) or JaMaRa calculation . I also give  Dutch lessons to adults.

Who am I?

My name is Mariëlle Kleinbussink and I come from a family of teachers. Following graduation from Grammar School (VWO) – with the unusual combination of (β) science subjects plus 4 languages and history – and after a gap year in Brazil, I chose for a career in tourism. With a summa cum laude bachelor degree from the Breda University of Applied Sciences (N.H.T.V.) I started working in the travel industry. For many years my role as tourism manager gave me great pleasure. But blood is thicker than water: alongside my professional career I always have been teaching as well. This already started as student-assistant business economics at the university. Throughout the years I also taught languages in different settings and locations: teaching Portuguese to Dutch people at a community centre, teaching English to Brazilians in South America and teaching Dutch to students of all kinds of nationalities. I thoroughly enjoyed mentoring a graduate student write her thesis, taking part in the exam committee of a travel school and tutoring. I noticed that kids and students felt at ease with me. As a result I was able to challenge them to perform better in a non aggressive fashion.

For some time already I had been toying in my head with the idea of transforming this passion into a profession. And in 2019 I was able to materialize these thoughts and started Leerstation Haarlem.
During my management career I made use of my linguistic skills and large part of my work also consisted of data analysis, the creation of financial reports and commercial calculations. As a manager it was important to me to motivate and coach. This variety of experiences, in combination with the educational DNA and a lot of patience, enables me to support my students in many areas and help them get a better grasp of different subjects.

I am also a certified trainer for Comprehensive Reading and JaMaRa Calculation .