“Ik begreep er meteen veel meer van dan in 4 jaar tijd op school.” Eindexamenkandidaat over bijles geschiedenis

Bijles - Private Tuition

For English scroll down

Heeft je kind moeite met spelling of rekenen? Vindt je zoon of dochter economie abracadabra? Lukt het hem of haar niet die naamvallen Latijn of Duits te begrijpen? Of op de juiste manier met breuken en procenten te werken? Dan kan privé bijles de uitkomst bieden. In een rustige setting met één op één begeleiding, nemen we samen stap voor stap de lesstof door. Door vaak oefeningen te maken of regelmatig overhoord te worden, beklijft de materie veel beter. Ik ben in staat om de leerstof op een gestructureerde en logische wijze uit te leggen. Bij de zogeheten zaakvakken leer ik de leerling om een overzichtelijk uittreksel te maken, wat er voor zorgt dat het studeren makkelijker gaat en de leerling veel beter verbanden kan leggen. En omdat er geen afleiding is door klasgenoten, schermpjes of andere prikkels, krijgt hij of zij de gelegenheid zich beter te concentreren.

Tijdens een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen we samen bespreken wat de persoonlijke doelen zijn en aan welke ondersteuning behoefte is. Hieronder staat een globaal overzicht van de vakken waarin ik bijles kan geven:

Basisschool alle vakken*
Middelbare school – onderbouw  alle vakken (incl. Latijn en Grieks)
Middelbare school – bovenbouw alle talen (m.u.v. Grieks, Frans in overleg)
  economie 1 en 2
  alle zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, etc.)
  wis- en natuurkunde in overleg
(afhankelijk van niveau en onderwerp)

* Ik bied ook speciale trainingen aan voor Begrijpend Lezen en JaMaRa rekenen .

 


 “He now feels more confident about his school work and it shows in the results” Mirella

Private Tuition

Does your child struggle with spelling or maths? Is economics just a lot of mumbo jumbo to your son or daughter? Does he or she fail to grasp the logic of German or Latin cases? Or to master calculations with fractions and percentages? Does your child need assistance with subjects like history or geography but you can’t help since the texts are in Dutch? Then private tuition might just be the solution. In a quiet setting with no other students, we go through the study material step by step at the student’s own pace. Repetition and regular testing ensure that the lessons sink in more profoundly. I am capable of presenting the subject in a structured and logical way. For subjects like history and geography I teach how to create a summary in a coherent manner, as a result of which connections are detected more easily. And since there are no distractions like other students or cell phones, the students are able to concentrate better.

During a free and non-committal introduction meeting we can discuss the options and your personal goals. Below is a general overview of the subjects that I can assist on:

Elementary school all subjects*
High school – junior years all subjects (incl. Latin and Greek)
High school – senior years (with the exception of Greek, French depending on level)
  business economics and macroeconomics
  history, geography, biology, social sciences
  maths and physics depending on level and topics

 * I also offer special trainings for Comprehensive Reading and JaMaRa calculating .